Odense Australsk Fodbold

Odense Lions og Odense Lionesses

Bestyrelsen

Steffen Yndal Henriksen

Steffen Yndal Henriksen

Næstformand

steffenpyh@gmail.com
Maria Falkesgaard

Maria Falkesgaard

Formand

Mariafalkesgaard@hotmail.com
Kaspar Bruus

Kaspar Bruus

Kasserer

kbruusw@gmail.com
Mette Brøndserud

Mette Brøndserud

Bestyrelsesmedlem

Jesper Rubin

Jesper Rubin

Bestyrelsesmedlem

Amanda Teglhus

Amanda Teglhus

Bestyrelsesmedlem

Morten Merhøj

Morten Merhøj

Bestyrelsesmedlem

Om Odense Australsk Fodbold?

Odense Australsk Fodbold er Odenses eneste australske fodboldklub og hører administrativt under Bolbro GIF

Vores klubhus ligger i Bolbro Parken i Odense C, centralt beliggende, lige ved siden af OUH.

Klubben har ca 40 aktive spillere i alderen 18-35 med udstikkere i begge ender og arbejder altid aktivt på at få flere nye ansigter til klubben – vi eksisterer kun for vores medlemmer, og jo flere jo bedre.
Alle er altid velkomne, uanset alder, køn og erfaring. 

Odense Australsk Fodbolds Vision

Kommer snart

Odense Australsk Fodbolds Mission

Kommer snart

Odense Australsk Fodbolds Værdier

Gennemsigtighed

Alt vi gør, gør vi af kærlighed til vores klub og kærlighed til australsk fodbold. For os er betyder gennemsigtighed at vi tager beslutninger fælles og bygger vores klub sammen. Intet skal besluttes uden mulighed for at medlemmerne kan involveres og intet skal gemmes væk bag lukkede døre – med andre ord, ingen hemmeligheder. Det er vigtigt for os, at alle bliver hørt og føler at de kan komme til orde.

Fælles ejerskab

Klubben er skabt af og for frivllige kræfter. Alle der er en del af klubben ejer klubben. Vi er sat i verden for vores medlemmer.

Sjovt, men fair!

Da et medlem engang præsenterede den nye bødekasse og tankerne bag den, blev han ved at fortælle at bødekassen skulle være sjov – men fair! Med tiden blev de ord en del af klubbens ånd og kom til at repræsentere Odense Australsk Fodbold. Det skal være sjovt at være en del af Odense Australsk Fodbold.

Sjovt

Sjovt, fordi vi gør meget sammen, og bruger meget tid sammen. Vi lægger vægt på og kræfter i, at være så sociale og så glade som muligt. Mange træner med, særligt på grund af den sociale kultur vi har bygget – men vi træner i den grad også mod at vinde et mesterskab. Derfor er det vigtigt at vi viser hinanden respekt. 

Fair

Fair, fordi at fair er mere end et spørgsmål om retfærdighed. Det er respekt. Respekt for dine holdkammerater, respekt for de beslutninger vi tager i fællesskab, respekt for andre hold, dommere, venskabsklubber og samarbejdspartnere. Respekt for nye spillere, som vil prøve kræfter med australsk fodbold. Fair, fordi det er en fælles opgave at løfte i flok. Uanset erfaring og niveau.

Det er sjovt. Og fair.

RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSSKAB 

§1 Navn og hjemsted

§1 stk 1 – Foreningens navn er Odense Australsk Fodbold – Odense Lions og Odense Lionesses
§1 stk 2 – Foreningens hjemsted er Odense
§1 stk 3 – Foreningen er en underafdeling til Bolbro GIF
§1 stk 4 – Foreningen er selvejet. Navn og logo tilhøre til enhver tid stifteren af foreningen, Morten Merhøj.

§ 2 Formål

§2 stk 1 – Odense Lions formål er, at få et velfungerende Australsk Fodbold hold i Odense. Vores aktiviteter som fodboldklub, vil indebære: ugentlige træninger, kampe i løbet af udendørssæsonen og deltagelse i indendørsturneringer i vintersæsonen. Derudover er det ambitionen, at vi på sigt selv kan afholde endagsturneringer ved siden af deltagelsen i DAFL (Dansk Australsk Fodbold Liga)

§ 3 Organisation og ledelse

§3 stk 1 – Foreningen består af en bestyrelse, en trænergruppe, en spillergruppe og en udvalgsgruppe.
§3 stk 2 – Underafdelinger fastsættes af bestyrelsen
§3 stk 3 – Bestyrelsen eksekverer ultimativt foreningens interesser
§3 stk 4 – Bestyrelsen er ansvarlige for ansættelse af trænere. Herunder indgåelse af kontrakt og betingelser for ophævelse af kontrakt
§3 stk 5 – Formanden tegner foreningen ved givne lejligheder, han/hun sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne.
Formanden er berettiget til at handle i sager, som ikke tåler udsættelse, men skal i disse tilfælde forelægge sagen på førstkommende bestyrelsesmøde.
De afdelingsansvarlige skal altid kontaktes i sager, som vedrører det område vedkommende er ansvarlige for.
§3 stk 6 – Næstformanden kan ved formandens fravær overtage formandens ansvar jf. §8 stk. 1. Dog skal formanden være orienteret inden beslutninger træffes.
§3 stk 7 – Foreningen er underlagt Bolbro GIF’s vedtægter så længe foreningen fungere som en underafdeling til Bolbro GIF.
§3 stk 8 – Da foreningen er underlagt Bolbro GIF, følges deres vedtægter. Disse vedtægter agerer som retningslinjer for medlemskab af Odense Australsk Fodbold, men kan ved udmeldelse af Bolbro GIF til enhver tid træde til, som reelle vedtægter.
§3 stk 9 – Et flertal ved generalforsamlingen kan stemme foreningen ud af samarbejdet med Bolbro GIF

§4 Betingelser for medlemskab

§4 stk 1 – Australsk fodbold er en sport hvor alle kan være med. Begge køn kan være medlem af foreningen og deltage i trænings aktiviteterne, men der kan dog kun tilbydes kampe til en herre senior liga.
§4 stk 2 – Der er ingen grænse for medlemmer, da der i en turnerings situation blot vil blive opdelt to hold og træningerne indrettet efter antal deltagene.

§4 stk 3 – Udmeldelse af foreningen kræver skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse med ønsket herom
§4 stk 4 -Udmeldelse sker øjeblikket efter, at bestyrelsen har modtaget ønsket om udmeldelse

§5 Kontingent

§ 5 stk 1 – Medlemmerne kan kræves, at skulle betale et grundkontingent, so fastsættes ved den årlige generalforsamling’’
§ 5 stk 2 – Kontingentbetaling håndteres af klubbens kasserer. Kontingent opkræves af bestyrelsens til en hver tid udvalgte administrationsprogram
§5 stk 3 – Opkrævning sker periodisk ud fra en række muligheder som kasseren fastsætter’’
§5 stk 4 – Der vil blive givet 1 måneds betalingsfrist ved kontingentrestance.
§5 stk 5 – Er der efter de 3 måneders kontingentrestance ikke faldet betaling, bliver medlemskabet midlertidigt suspenderet og vedkommende kan ikke deltage i klubbens aktiviteter før der er indbetalt kontingent.

§6 Valg til bestyrelsen

§6 stk 1 – Alle medlemmer af Odense Australsk Fodbold er valgbare til bestyrelsen
§6 stk 2 – Bestyrelsen består af syv medlemmer
§6 stk 3 – Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og tre bestyrelsesmedlemmer
§6 stk 4 – Formand og bestyrelsesmedlem er på valg på lige år. Næstformand, kassere og bestyrelsesmedlem er på valg ulige år.
§6 stk 5 – Bestyrelsen skal være sammensat med minimum én repræsentant fra herresiden og én fra damesiden
§6 stk 6 – Der kan vælges to suppleanter til bestyrelsen, som kan deltage i bestyrelsesmøder til enhver tid, men som kun kan stemme når denne er til stede i stedet for et manglende bestyrelsesmedlem. Derudover har suppleanterne ikke stemmeret’’

§ 7 Generalforsamling

§7 stk 1 – Den årlige generalforsamling finder sted én gang om året. Det tilstræbes at mødet placeres første weekend i marts. Desuden planlægges en ekstraordinært generalforsamling, som afholdes umiddelbart efter sommersæsonens afslutning
§7 stk 2 – Disse punkter skal være på dagsorden for general forsamlingerne:
– Valg af ordstyre og referent
– Formandens beretning
– Fremlæggelse af regnskab
– Valg af bestyrelsesmedlemmer.
– Valg af suppleanter
– Valg af revisor.
– Indkomne forslag
– Budget
– Fastsættelse af kontingent
– Evt.
§7 stk 3 – Der skal varsles om generalforsamlingen en måned inden igennem vores Facebook gruppe.
§7 stk 4 – Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling igennem vores Facebook gruppe.
§7 stk 5 – Valg til bestyrelsen foregår ved den ordinære generalforsamling
§7 stk 6 – Alle medlemmer kan stemme ved generalforsamlingen. Beslutninger tages ud fra simpelt flertal.

§8 Regnskabs- og formueforhold

§8 stk 1 – Det er kasserens opgave at godkende regnskabet inden formanden fremlægger regnskabet. Det er yderligere kasserens opgave, at godkende mængden af penge der er i bødekassen ved sæsonafslutning.
§8 stk 2 – Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen.
§8 stk 3 – Der skal på generalforsamlingen foregå valg af revisor, dette sker i lige år. Revisoren vælges ind for to år
§8 stk 4 – I tilfælde af to der stiller op til revisor, vil den med færrest stemmer ved afstemning blive revisor suppleant.
§8 stk 5 – Revisor og revisor suppleant kan ikke sidde i bestyrelsen
§8 stk 6 – Der skal være enighed i bestyrelsen inden der fortages nogen større økonomiske beslutninger.
§8 stk 7 – Regnskabsåret skal følge kalenderåret.

§9 Tegningsret for foreningen

§9 stk 1 – Formanden og kasseren har tegningsret for foreningen.

§10 Procedure for vedtægtsændringer

§10 stk 1 – Vedtægterne kan ændres ved afstemning til generalforsamling. Der skal være 2/3 af de fremmødte medlemmer som stemmer for en vedtægtsændring før den kan godkendes.

§11 Ophør af foreningen og anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

§11 stk 1 – Foreningen kan ved afstemning til generalforsamling blive opløst.
§11 stk 2 – Et eventuelt overskud ved ophør vil blive givet til velgørenhed. Den nedlæggende generalforsamling bestemmer hvilken, kan ikke anvendes til privat person eller kommercielt virksomhed.

§12 Procedure for udvalg

§12 stk 1 – Et nyt udvalg skal godkendes til en generalforsamling. Det skal være 2/3 af de tilstedeværende medlemmer som godkender det nye udvalg før det oprettes.
§12 stk 2 – Udvalgene skal have bestyrelsens tilladelse før der foretages nogen større økonomiske beslutninger.
§12 stk 3 – Der er intet loft for antallet af medlemmer i de forskellige udvalg.
§12 stk 4 – Uenigheder i de enkelte udvalg afgøres af bestyrelsen.
§12 stk 5 – Der skal være en ansvarlig for hvert udvalg, som refererer direkte til bestyrelsen

Kom og spil australsk fodbold med os

Vi taler dansk og engelsk

Vi lover at vi ikke er alt for voldsomme første gang

Hvis du har nogle spørgsmål om træning, er du velkommen til at kontakte vores cheftræner

Morten Merhøj
+45 24220391
mm@dafl.dk

We welcome you with open arms on

Tuesdays & Thursdays

18:00

@Falen95

Ved fortsat at bruge webstedet, accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookieindstillingerne på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at give dig den bedste oplevelse muligt. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside uden at ændre dine cookie-indstillinger, eller klikker på "Accepter" nedenfor, så giver du samtykke til dette.

Luk